Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Hidraulika i pneumatika › Hidraulika

Hidraulika i pneumatika

Prva Petoletka Trstenik

Katalog proizvoda  

 

Hidrauličke pumpe i motori Pumpe

Zupčaste pumpe 3115     (niskog pritiska,sa spoljašnim ozubljenjem)
Mini zupčaste pumpe 3115-standard  (visokog pritiska,sa spoljašnjim uzubljenjem)

Mini zupčaste pumpe 3115-specijal  (visokog pritiska,sa poljašnjim ozubljenjem)

Zupcaste pumpe 3115  (visokog pritiska,sa spoljasnjim uzubljenejem)

Zupčaste pumpe 3117 (visokog pritiska,sa spoljasnjim ozubljenjem)

Zupčaste pumpe ZPB (visokog pritiska,sa spoljašnjim ozubljenjem)

Zupčaste pumpe ZPB/ZPB  (visokog pritiska,sa spoljašnjim ozubljenjem)

Zupčaste pumpe sa multiplikatorom 3100...MB

Multiplikator 3100

Zupčaste pumpe za laka goriva (niskog pritiska,sa umutrasnjim ozubljenjem)

Zupčaste pumpe za teska goriva(niskog pritiska,sa unutrašnjim ozubljenjem)

Zupčaste pumpe za podmazivanje    (za motore SUS)

Aksijalno-klipne pumpe BPV (promenjive radne zapremine za zatvorene sisteme)

Aksijalno-klipne dvostrujne pumpe B2PV (promenjive radne zapremine,za otvorene sisteme)

Aksijalno klipne pumpe APF (visokog pritiska,stalne radne zapremine)

Aksijalno-klipne APR (visokog pritiska,promenjive radne zapremine)

Aksijalno-klipne pumpe 3112 (ventilskog tips,stalne radne zapremine)

Radijalno-klipne pumpe 3113 (vrlo visokog pritiska,stalne radne zapremine)

Krilne pumpe 3114 (promenjive radne zapremine)

Ručne pumpe (klipne,visokog pritiska,za opšte i posebne namene)

Ručne pumpe (klipne,visokog pritiska,za naginjanje kabine na motornim vozilima)

 

Motori

Zupčasti motori 3125-standard (visokog pritiska,sa spoljašnjim uzubljenjem)

Zupčasti motori 3125-sa kočnicom (visokog pritiska,sa spoljašnjim ozubljenjem)

Zupčasti motori ZMB (visokog pritiska,sa spoljašnjim ozubljenjem)

Aksijalno-klipni motori BMF (visokog pritiska,stalne radne zapremine)

Aksijalno-klipni motori BMV/BMR (visokog pritiska,promenjive radne zapremine)

RAdijalno klipni motori 144 (visokog pritiska,sporohodni)

Radialni klipni motori 144 sa kočnicom (visokog pritiska,sporohodni)

Zakretni motori 145 (visokog pritiska)

 

IIa

Hidraulički ventili i pribor Nepovratni ventili
Nepovratni ventili NO.6 do 32 (za ugradnju na cevne vodove)

Nepovratni ventili NO.40 (za ugradnju na cevne vodove)

Nepovratno-prigušeni ventili NO.6 do 32 (za ugradnju na cevne vodove)

Nepovratno-prigušeni ventili NO.6,10,12 (za ugradnju na cevne vodove)

Nepovratni ventili NO.12,20,32 (ua igradnju na cevne vodove,na ploču i blokove)

Nep.ventil sa el.magnetom NO.12,20,32 (za ugradnju na cevne vodove,na ploče,u blokove)

Blokirajući ventili NO.6,10  (za ugradnju na cevne vodove)

Blokirajući ventili NO.6,10,12-tip KOHU (za ugradnju na cevne vodove)

Blokirajući ventili NO.10,16,20,32 (za ugradnju na cevne vodove)

Blokirajuci ventili NO.12,20 (za ugradnju na cevne vodove i podnožne ploče)

Blokirajući ventili NO.32 (za ugradnju na podnožne ploče)

Blokirajući ventili 209 (za ugradnju na cevne vodove)

Blokirajući ventili (za ugradnju u cilindar)

Nepovratni ventili NO.6,10 (za sandwich ugradnju)

Nepovratni ventili NO.16,20 (za sandwich ugradnju)

Nepovratni-prigušeni ventili NO.6,10 (za sandwich ugradnju)

Nepovratni-prigušeni ventili NO.16,20

Blokirajući ventili NO.6,10  (za sandwich ugradnju)

Blokirajući ventili NO.16,20

Nepovratni i prigušeni ventili NO.4,6 (za uvrtanje u cilindar)

Kočni ventili 78,NO.12,16  (regulacioni nepovratni ventili)

Kočni ventili 78-1100,NO.16,20  (regulacioni nepovratni ventili)

Dupli kočni ventili 78,NO.20,25)

Usisni ventili NO.50,80,125

 

IIb

Razvodni ventili
Razvodni ventili 34 (ventilskog tipa,ručno aktivirani)

Razvodni ventili 34 (ventilskog tipa,hidrauličko-ručno aktivirani)

Razvodni  ventili 93,NO.6,10 (klipni,ručno aktivirani-polugom)

Razvodni ventili 93,NO.6,10 (klipni,ručno aktivirani-rolnicom)

Razvodni ventili 93,NO.6,10 (klipni,ručnoaktivirani-točkićem)

Razvodni ventili 196,NO.12,16 (klipni,aktivirani polugom)

Razvodni ventili 220,NO.6 do 25 (klipni,ručno aktivirani)

Razvodni ventili 220-8,NO.16 (sekcioni klipni,ručno i/ili hidrauličko,el.hidrauličko,pneumatsko aktivirani)

Upravljači razvodni ventili 215-3 (ventili za daljinsko upravljanje)

Upravljački razvodni ventili 215-4  (ventili za daljinsko upravljanje)

Upravljači razvodni ventili 215-6 (ventili za daljinsko komandovanje)

Razvodni ventili NO.8 (obrtni,pločasti ventili,ručno aktivirani)

Razvodni ventili NO.6,10  (ventilskog tipa,ručno aktivirani-polugom)

Ratvodni ventil za traktore (klipno,ručno aktivirani)

Razvodni ventili za traktore  (klipno,ručno aktivirani)

Razvodni ventili za traktore (klipni,ručno aktivirani)

Razvodni ventil 177-0,NO.4,6,10 (klipni,elektromagnetski aktivirani)

Razvodni ventil 177-1,NO.6 (za uvrtanje,elektromagnetski aktivirani)

Razvodni ventili 177-2,NO.4

Razvodni ventili 177-1100,NO.6 (sa sedištem,elektromagneski aktivirani)

Razvodni ventili 201,NO.6,10 (klipni,hidraulički aktivirani)

Razvodni ventili 201,NO.16,20

Razvodni ventili 188,NO.16,20,32 (klipni,elektrohidraulički aktivirani)

Razvodni ventili 150,NO.20,25,32  (monoblok,klipni,ručni/hidraulicki aktivirani)

Kočni ventili 215 (regulacioni ventili za smanjenje pritiska,komandovani polugom/pedalom)

Ventili za upravljačku jedinicu (sklop sa akumulatorom)

Dvograni razvodni ventili NO.16,25,32 (logički elementi)

Dvograni razvodni ventili NO.40,50,63 (logički elementi)

Dvograni razvodni ventili NO.80,100  (logički elementi)

III

Ventili pritiska
Ventili za ograničenje pritiska NO.4 (direktno upravljani,za ugradnju na podložne ploče)

Ventili za ograničenje pritiska NO.6,10 (direktno upravljani,za uvrtanje u blok)

Ventili za ograničenje pritiska NO.4 (direktno upravljani,za uvrtanje u blok)

Ventil za ogranič.pritiska sa nepovr.vent.NO.4 (direktno upravljani,za uvrtanje u blok)

Ventili za ograničenje pritiska NO.6,10,16 (direktno upravljani,za ugradnju na cevne vodove i podnož.ploče)

Ventili za ograničenje pritiska NO,12,20,32 (indirektno upravljani,prelivni,ili redosledni)

Ventili za ograničenje pritiska NO.10  (direktno upravljani,za uvrtanje u blok)

Ventili za ograničenje pritiska NO.20 (indirektno upravljani,za uvrtanje u blok)

Ventili za ograničenje pritiska NO.20 (idirektno upravljani,za uvrtanje u blok)

Ventili za ograničenje pritiska NO.12,20,32 (indirektno upravljani,sa elektromagnetom)

Ventili za smanjenje pritiska NO.12 (direktno upravljani,za ugradnju na cevne vodove)

Ventili za smanjenje pritiska NO.12,20,32 (indirektno upravljani,za ugradnju u cevne vodove,u blokove)

Ventili za rasterećenje pumpe NO.12,20,32 (indirektno upravljani,za ugradnju na cevne vodove,ploče,u blokove)

Kombinovani ventili pritiska (indirektno upravljani,za uvrtanje u blok)

Granični ventili NO.10,12 (direktno upravljani,mehanički aktivirani-pipkom)

Ventilski blokovi NO.12,20

Ventili za ograničenje pritiska NO.6,10

Ventili za smanjenje pritiska NO.6,10

Redosledni ventili NO.6,10

Ventili opterećenj NO.6

 

Ventili protoka
Dvograni regulatori protoka NO.6 (za ugradnju na podnožnu ploču)

Dvograni regulatori protoka NO.6,10,20 (za ugradnju u blok)

Dvograni regulatori protoka NO.10,16,20,32 (za ugradnju na podnožne ploče)

Regulatori protoka 155-5800 (za ugradnju u priključni otvor)

Ventili konstantnog protoka 155 (za ugradnju na cevne vodove)

Raspodeljivači protoka 155 (za ugradnju na cevne vodove)

Prigušni ventili NO.8 (za ugradnju na cevne vodove)

 

Proporcionalni ventili
LS razvodni ventili 207,NO.20 (klipni,hidraulički i ručno aktivirani)

Proporcionalni razvodni ventili NO.6,10 (klipni,direktno upravljani ventili)

Proporcionalni razvodni ventili NO.6,10 (klipni,direktno upravljani,sa induktivnim davačem za hod)

Prporcionalni razvodni ventili NO.10 (klipni,prepupravljani ventili)

Proporcionalni razvodni ventili NO.16 (klipni,predupravljeni ventili)

Pritisna vaga u dovodu NO.10 (regulator protoka za sandwich ugradnju)

Pritisna vaga u odvodu NO.6,10 (regulator protoka za sandwich ugradnju)

Proporcionalni ventili za ogranič.pritiska NO.12,20,32 (sa sedištem,predupravljani ventili)

Proporcionalni ventili za smanjenje pritiska NO.12,20,32 (sa sedištem,predupravljani ventili)

 

Slavine
Slavine NO.8,10 (sa sedišten i konusnim zatvaračem)

Slavine NO.8 do 32 (sa sedištem i konusnim zatvaračem)

Slavine NO.12 do 50 (sa loptastim zatvaračem)

Specijalne slavine NO.16,25 (sa loptastim zatvaračem)

Slavine 123 (sa cilindričnim zatvaračem)

Slavine 190 (sa klipnim zatvaračem)

 IV

Ventili pritiska
Ventili za ograničenje pritiska NO.4 (direktno upravljani,za ugradnju na podložne ploče)

Ventili za ograničenje pritiska NO.6,10 (direktno upravljani,za uvrtanje u blok)

Ventili za ograničenje pritiska NO.4 (direktno upravljani,za uvrtanje u blok)

Ventil za ogranič.pritiska sa nepovr.vent.NO.4 (direktno upravljani,za uvrtanje u blok)

Ventili za ograničenje pritiska NO.6,10,16 (direktno upravljani,za ugradnju na cevne vodove i podnož.ploče)

Ventili za ograničenje pritiska NO,12,20,32 (indirektno upravljani,prelivni,ili redosledni)

Ventili za ograničenje pritiska NO.10  (direktno upravljani,za uvrtanje u blok)

Ventili za ograničenje pritiska NO.20 (indirektno upravljani,za uvrtanje u blok)

Ventili za ograničenje pritiska NO.20 (idirektno upravljani,za uvrtanje u blok)

Ventili za ograničenje pritiska NO.12,20,32 (indirektno upravljani,sa elektromagnetom)

Ventili za smanjenje pritiska NO.12 (direktno upravljani,za ugradnju na cevne vodove)

Ventili za smanjenje pritiska NO.12,20,32 (indirektno upravljani,za ugradnju u cevne vodove,u blokove)

Ventili za rasterećenje pumpe NO.12,20,32 (indirektno upravljani,za ugradnju na cevne vodove,ploče,u blokove)

Kombinovani ventili pritiska (indirektno upravljani,za uvrtanje u blok)

Granični ventili NO.10,12 (direktno upravljani,mehanički aktivirani-pipkom)

Ventilski blokovi NO.12,20

Ventili za ograničenje pritiska NO.6,10

Ventili za smanjenje pritiska NO.6,10

Redosledni ventili NO.6,10

Ventili opterećenj NO.6

 

Ventili protoka
Dvograni regulatori protoka NO.6 (za ugradnju na podnožnu ploču)

Dvograni regulatori protoka NO.6,10,20 (za ugradnju u blok)

Dvograni regulatori protoka NO.10,16,20,32 (za ugradnju na podnožne ploče)

Regulatori protoka 155-5800 (za ugradnju u priključni otvor)

Ventili konstantnog protoka 155 (za ugradnju na cevne vodove)

Raspodeljivači protoka 155 (za ugradnju na cevne vodove)

Prigušni ventili NO.8 (za ugradnju na cevne vodove)

 

Proporcionalni ventili
LS razvodni ventili 207,NO.20 (klipni,hidraulički i ručno aktivirani)

Proporcionalni razvodni ventili NO.6,10 (klipni,direktno upravljani ventili)

Proporcionalni razvodni ventili NO.6,10 (klipni,direktno upravljani,sa induktivnim davačem za hod)

Prporcionalni razvodni ventili NO.10 (klipni,prepupravljani ventili)

Proporcionalni razvodni ventili NO.16 (klipni,predupravljeni ventili)

Pritisna vaga u dovodu NO.10 (regulator protoka za sandwich ugradnju)

Pritisna vaga u odvodu NO.6,10 (regulator protoka za sandwich ugradnju)

Proporcionalni ventili za ogranič.pritiska NO.12,20,32 (sa sedištem,predupravljani ventili)

Proporcionalni ventili za smanjenje pritiska NO.12,20,32 (sa sedištem,predupravljani ventili)

 

Slavine
Slavine NO.8,10 (sa sedišten i konusnim zatvaračem)

Slavine NO.8 do 32 (sa sedištem i konusnim zatvaračem)

Slavine NO.12 do 50 (sa loptastim zatvaračem)

Specijalne slavine NO.16,25 (sa loptastim zatvaračem)

Slavine 123 (sa cilindričnim zatvaračem)

Slavine 190 (sa klipnim zatvaračem)