Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Sikaflex-11FC › Sikaflex-11FC

Sikaflex-11FC


Sikaflex -11FC je trajno elestični poliuretanski kit i višenamenski lepak "Zaptivanje i lepljenje-sve u jednom"

Jednokomponentni trajnoelastični poliuretanski zaptivač i lepak sa ubrzanim vezivanjem
 

    brzo sušenje                                       
    očvršćava bez mehurića                        
    odlične aplikacione karakteristike
    visoka mehanička otpornost
    lepi i zaptiva u jednom potezu
    unutrašnja i spoljašnja primena

Upotreba
Koristi se kao zaptivač i lepak za vertikalne i horizontalne spojeve: za zvučnu izolaciju cevi izmedju zida i oplate, zaptivanje pregradnih zidova, popunjavanje pukotina, zaptivanje i lepljenje u metalnim i drvenim konstrukcijama, lepljenje prozorskih spojeva, pragova, gazišta, drvenih lajsni, podnih dasaka, prefabrikovanih elemenata itd.

 

Potrošnja                                                                          Boja
Mogućnost ispune 6m sa 600ml i 3m sa 310ml                   Siva, svetlosiva, bela, braon i crna
Mogućnost dilatacije 15%
Trajno otporan od -400 C do +700 C                                   Pakovanje
Očvršćavanje -3mm na 24h pri +230 C i vlažnosti 50%        310ml kartuša, 600ml monoporcija (kobasica)

 

sikaflex-11fc_-01.jpg
sikaflex-11fc_-02.jpg
sikaflex-11fc_-03.jpg