Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Kočna tehnika › Kočna tehnika

Kočna tehnikaPrva Petoletka Trstenik


Katalog proizvoda
 


Kompresori

Jednocilimdrični kompresori

Dvocilindrični kompresori

 

Prečistači,antifrizeri i isušivači

Cevni filtri

Isušivač vazduha

Antifrizer

Pumpa za zaštitu od zamrzavanja

 

Regulatori pritiska,regulacioni ventili,rezervoari,pribor

Regulatori pritiska

Regulacioni ventili

Rezervoari za zbijeni vazduh

Rezervoari za ulje

Drenažni ventili

Dvokružni,trokružni ičetvorokružni zaštitni ventili

 

Ventili vučnih vozila

Jednokručni kočni ventili

Dvokružni kočni ventili

Dvokržni kočni ventili

Ručni kočni ventili                    

 

Prikolični kčni i komadni ventili

Kočni ventili prikolice

Regulatori sile kočenja

Komandni ventili prikolice

Traktorski komandni ventili

 

Servo kočni ventili,kočna hidraulika

Servo kočni ventili

Jednokomorni servo kočni ventili

Dvokružni radni cilindar

Dvokružni komandni cilindar

Cilindar u točku

 

Servo kočni cilindar

Servo kočni cilindri

hidraulička cilindar

Vakuumski pojačivač

Pneumo-hidraulički cilindar

 

Kočni cilindri

Tristop cilindri

Opružno akumulacioni cilindri

Jedokomorni kočni cilindri

Membranski cilindri

 

Ventili

Brzoispusni ventili

Rele ventili

Dvosmerni ventili

Prelivni ventili

Nepovratni ventili

 

Trajna kočnica,spojničke glave i slavine

Radni cilindri

Magnetni rele ventili

Upusni ventili

Spojničke glave

Slavine

 

Uređaji za aktiviranje spojnica

Cilindri za servo spojnive

Cilindar spojnice

Hidraulički razvodni ventil

Komandni cilindar spojnice

Pojačivač spojnice

Cilindar spojnice

 

Uređaji za pneumatsku komandu menjača

4/2 Razvodnik

5/2 Razvodnik

2 X 3/2 razvodnik

Cilindar dvosmernog dejstva

 

Automatska regulacija sile kočenja;pneumatičko ogibljenje;elektropneumatički uređaji     Automatsko regulacija

Opružna tela

Regulatori sile kočenja

   

Pneumatičko ogibljenje

Nivo ventili

Automatski regulator sile vazdušnog ogibljenja

 

Elektropneumatički uređaji

Elektropneumatički prekidač

Elektropneumatički ventili

 


Program za ŽELEZNICU    

 

Direktni kočnik,regulatori pritiska

Direktni kočnik DK-OI

Regulator pritiska DK-02

Regulator pritiska RV-S,RT-S

 

Ventil,vazdušne slavine

Sigurnosni ventil

Elektropneumatički ventil PKV-I

Vazdušne slavine ulazne,izlazne

 

Cevni spojevi,tuljci,sušač vazduha

Sušač vazduha

šinobuski rasporednik

Cevni spojevi-Priključci

Tuljci sa zarezom (Walter čaure)

 

Uređaji za železnicu

Šinski kontakti

Pneumatska pumpa za podmazivanje venca

Raspršivač

Rezervoar za mazivo

Automatski otkočnik AO3

Nosač rasporednika NR/Z

Elektropneumatski ventil i VB-i

Pokazivač post I-A,post I-R,post I-PT

Kontrolni kriključak KP

Indikator otkočeno-zakočeno IOZ-I

Odvajač vode i mineralnih ulja sa grejačem AOK-I

Ispusni ventil V-KSO-I

Spojnica generatora SP-GER
Pneumatski deo autostopa

EP-menjač pritiska EPM-I
Ograničavač MAX pritiska  HBG-300

Ispusni ventil G 1/2 V-II

Signalizator otkočenosti SOT

 

Program za otvaranje vrata na vagonima

Upravljačka tabla ulaznih vrata

Pneumatski blok cilindri

3/2 elektromagnetni razvodnik

 

Pumpe

Elektromotorne pumpe za jednolinijske,dvolinijske,progresivne i višelinijske sisteme

Pneumatičke pume za pretakanje i pojedinačno podmazivanje

Pneumatske membranske pumpe

Pumpa

Pneumatička-upravljačka jedinica

 

Dozatori,raspršivači masti,pritisni prekidač

Dozatori jednolinijski,dvolinijski,progresivni i indirektnog dejstva

Raspršvač masti

Pneumatički agregat za transport lepka

Pritisni prekidač

 

Vakuum pumpa,agregat,komponente

Vakuum pumpa

Vakuum agregat

Vakuum komponente

 

Pumpa za pretakanje goriva

Pumpa za pretakanje goriva