Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Sika Grout 212 › Sika Grout 212

SikaGrout® 212


SikaGrout 212SikaGrout 212 je jednokomponentna, gotova smeša na bazi cementa koja, kada se pomeša sa vodom, daje ekspandirajući, tečni i homogeni malter visoke mehaničke čvrstoće koja se postiže nakon kraćeg perioda sušenja.

Upotreba

    Pogodan je za konstruktivno ojačavanje.
    Ankerisanje
    Ispunjavanje jednostavnim izlivanjem (ili injektiranjem) materijala u šupljine, pukotine i porozne delove.
    Podziđivanje.

Potrošnja / Doziranje: Okvirno, oko 2000 kg proizvoda po m3 smeše. 2.8-3.1 l vode na vreću od 25 kg.
Karakteristike

    Odlične razlivnosti, jednostavan za upotrebu.
    Ne skuplja se.
    Visoke čvrstoće nakon kratkih, kao i dugih perioda sušenja.
    Kompatibilan sa aditivima tipa Sikament u cilju postizanja – pri posebnim uslovima rada – zahtevanih stepena razlivnosti bez prekoračenja maksimalnih definisanih količina vode za mešanje.
    Može se pomešati sa dodatnim količinama agregata, u slučaju većih zapremina.

Boja

Sivi prah.
Pakovanje

Vreća od 28 kg.
- Više detalja na: http://srb.sika.com/sr/solutions_products/02/02a005/02a005sa01.html#sthash.Q0IAxqpX.dpuf